Eğitim Süreci

Kurumumuza başvuran aile ile yapılan ön görüşme sonrasında çocuk, kaba değerlendirme ölçü aracı kullanılarak değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonuçları ve uygulanacak eğitim süreci hakkında aile bilgilendirilir.

 

Çocuk tüm gelişim alanlarında 4 – 6 seans arası değerlendirmeye alınır. Elde edilen eğitsel performans düzeyi çocuğa ilişkin aileden alınan bilgiler çocuğun gelişimsel özellikleri gereksinimleri ve öğrenme özellikleri de baz alınarak Bireyselleştirilmiş Eğitim programı (BEP) Komisyonu tarafından hazırlanır ve uygulanır.

 

Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 6 ayda bir kimi zaman daha kısa süreli aralıklarla gözden geçirilir ve düzeltmeler yapılır.

Fizyoterapi Süreci

            Kurumumuzun fizyoterapi biriminde Bobath Konsepti (Nörogelişim yaklaşımlar) uygulanmaktadır.

            Bobath Konsepti nedir?

            Bobath konsepti; motor gelişim basamakları veya ekstremite hareketleri izlemeksizin, çocuğun kronolojik yaş, kognitif, duyusal, sosyal, emosyonel yapısına uygun fizyoterapi programı, fonksiyonel hareketleri pozisyonlama, özel tutuş teknikleri ve oyun aktivitelerini içermektedir. Çocuğun motor gelişimi iyi olabilir ancak kognitif, duyusal veya emosyonel sorunu varsa motor becerisini ortaya koyamaz. Dışarıdan bakıldığında bu çocuk bir şey yapamıyor denebilir. Fizyoterapi programına karar verirken çocuğun kişisel gelişimine önem verilmeli ve her çocuğa özel bir program çizilmelidir.

            Çocuğu değerlendirirken baş, kol, bacak diye değil bütün olarak görmeliyiz. Neler yapabildiğine ve nelere ihtiyaç duyduğuna bakmalıyız.

            Günlük yaşamını göz önüne almalıyız. Motive olduğu, istediği bir şeyi yapmakta desteklemeliyiz.

            Bobath Konseptinde ailenin’ de rolü çok önemlidir. Hareketleri niye yaptığımız aileye anlatılmalı ve günlük yaşamda fonksiyonel aktiviteler içinde kullanılması sağlanmalıdır.

            Tüm bu uygulamalarda tekrar sağlanmalı, çocuğun yapılan aktiviteleri fonksiyonellik içinde öğrenmesi ve çocuğun yaptığı hareketleri sevmesi sağlanmalıdır.

            Şu unutulmamalıdır ki her çocuk emeklemez, emeklemek zorunda da değildir. Belki ayağa kalkacak daha sonra emekleyecek.

            Önemli olan yani öncelik çocuk ne istiyor, ilgisi ne? Buna bakılmalı! Çünkü hareket etmesi için önce kendine amaç edinmeli.

           Ayrıca kurumumuzda bebek fizyoterapisi üzerine eğitim almış uzman terapistimiz bulunmaktadır.