Kurumumuzun fizyoterapi biriminde Bobath Konsepti (Nörogelişim yaklaşımlar) uygulanmaktadır.

            Bobath Konsepti nedir?

            Bobath konsepti; motor gelişim basamakları veya ekstremite hareketleri izlemeksizin, çocuğun kronolojik yaş, kognitif, duyusal, sosyal, emosyonel yapısına uygun fizyoterapi programı, fonksiyonel hareketleri pozisyonlama, özel tutuş teknikleri ve oyun aktivitelerini içermektedir. Çocuğun motor gelişimi iyi olabilir ancak kognitif, duyusal veya emosyonel sorunu varsa motor becerisini ortaya koyamaz. Dışarıdan bakıldığında bu çocuk bir şey yapamıyor denebilir. Fizyoterapi programına karar verirken çocuğun kişisel gelişimine önem verilmeli ve her çocuğa özel bir program çizilmelidir.

            Çocuğu değerlendirirken baş, kol, bacak diye değil bütün olarak görmeliyiz. Neler yapabildiğine ve nelere ihtiyaç duyduğuna bakmalıyız.

            Günlük yaşamını göz önüne almalıyız. Motive olduğu, istediği bir şeyi yapmakta desteklemeliyiz.

            Bobath Konseptinde ailenin’ de rolü çok önemlidir. Hareketleri niye yaptığımız aileye anlatılmalı ve günlük yaşamda fonksiyonel aktiviteler içinde kullanılması sağlanmalıdır.

            Tüm bu uygulamalarda tekrar sağlanmalı, çocuğun yapılan aktiviteleri fonksiyonellik içinde öğrenmesi ve çocuğun yaptığı hareketleri sevmesi sağlanmalıdır.

            Şu unutulmamalıdır ki her çocuk emeklemez, emeklemek zorunda da değildir. Belki ayağa kalkacak daha sonra emekleyecek.

            Önemli olan yani öncelik çocuk ne istiyor, ilgisi ne? Buna bakılmalı! Çünkü hareket etmesi için önce kendine amaç edinmeli.

 

 

 

 

 

 

    Ortezleme;

            Fizyoterapi ünitemizde terapiye alınan çocuklarımıza, fonksiyonlarını desteklemek ve geliştirebilmek için ortez uygulamaları yapılmaktadır.

            Eskiden kullanılan uzun yürüme ortezleri, kısa yürüme ortezleri, gece splintleri artık tercih edilmemektedir. Avrupa’ da kullanılan DAFO (Dinamik Ayak Bileği Ortezi)’ yu tercih etmekteyiz.

            Niçin DAFO?

            İnce ve fleksible (esnek) ortezlerdir. Çorap gibi sarması ve en önemlisi hafif olması çocuğun bunu itiraz etmeden kullanmasını sağlamaktadır.

            Her çocuğun ayağına özel yapılmaktadır. Tam basamayan çocuklarınızda önemli sorunlardan biri derin duyu yetersizliğidir. Ayrıca tam basamadıklarından stabilizasyonu (duruşu) sağlayamazlar ve hareketlilikte de zorlanırlar.

            DAFO’ nun tabanı pelitse (dinamik ayak yastıkları) özelliliğindedir.

            Pelite’ in özelliği; topuğun tam oturması için iç ve dıştan desteklenir, ayak başparmağı diğer dört parmaktan aşağıda olur bunun nedeni adaptasyonu sağlamaktır. Transvers ark yeri belirgin olmalıdır. Böylece itmeyi rahat yapacaktır.

            Sonuç olarak DAFO’ yu tercih etmemizin nedeni; tonusu ayarlamak (spastik kaslarda tonusu azaltmak, hipotonuslarda tonusu artırmak için) ayak bileğinde orta hatta sağlamak, hareket ve duruş kontrolü iyileştirmek için.